29/09/2022

Estonian Drag Racing Association

Drag Racing – sports that takes more than one ball …

Võistluse kodukord ja meelespea

Kiirendusvõistlusel käitumise kodukord ja juhend kiirendajatele.

1. ÜLDISED REEGLID

1.1 Mistahes viisil ohtlikult käituvad võistlejad ja muude kohalviibivate sõidukite juhid ning võistleja meeskonna liikmed kuuluvad diskvalifitseerimisele võistluselt ja/või võistluspaigast füüsilisele eemaldamisele.

1.2 Üldine kiiruse piirang väljaspool võistlusrada on 50 km/h ja bokside piirkonnas on kiiruse piirang 30 km/h.

1.3 Bokside piirkonnas juhindutakse manööverdamisel parema käe reeglist.

1.4 Kiirendusrajal vastupidises suunas sõitmine tähendab kohest diskvalifitseerimist.

1.5 Lähi-, päevasõidu-, kaug- jm tulede kasutamine on vastavalt korraldaja poolt esitatavatele nõuetele.

1.6 Võistlejal on rangelt soovituslik hoida boksis tulekustutit nähtaval kohal

1.7 Boksialas tekkinud olmeprügi tuleb lahkudes koguda ühte suletud prügikotti, võtta endaga kaasa või jätta boksialale nähtavale kohale

1.7.1 Ohtlikke jäätmed ei tohi jätta boksialale. Need tuleb võtta lahkudes endaga kaasa ning viia ohtlike jäätmete kogumiskonteineritesse

1.8 Registreerimisel saadud infoleht võistleja ja võistlussõiduki kohta on soovituslik hoida kas boksis või boksialas seisval autol nähtavas kohas kogu võistluse vältel

1.9 Boksialas ei ole soovitatav kasutada söegrilli. Eelistatud on elektri- või gaasigrillid.

2.0 Kui rajal juhtub õnnetus, siis ei tohi joosta rajale abi andma. Selleks on võistlustel kohal kiirabi- ja päästemeeskond

2.0.1 Meelespea pealtvaatajatele: http://www.edra.ee/pealtvaatajale/

2.0.2 Meelespea fotograafidele: http://www.edra.ee/pressile/

2. ENNE STARTI

2.1 Stardirivis oodates ole rahulik ja ära tee rumalusi (rehvide soojendamine, vajaduseta kiirendamine, jms.). Oota kohtuniku märguannet, et siseneda stardi-alasse!

2.2 Kui starter tõstab käed horisontaalselt külgedele, võid teha burnouti ja sõita starterini. Seejärel jää rahulikult stardiluba ootama.

2.3 Kui starter tõstab käed pea kohal risti, siis on võistlus ajutiselt katkestatud. Sel juhul seiska mootor ja jää sõidukisse ootama edasisi korraldusi.

3. START

3.1 Kui starter näitab kätega foori poole, tohid sõita stardijoonele ja alustada STAGE’imisega.

3.2 Stardijoonele minnes esmalt jälgid PRESTAGE-tulesid. Kui need on süttinud, siis sõida veel ca. 15 cm edasi, kuni süttib STAGE ja seejärel jää starti ootama. Peale seda, kui mõlemad sõidukid on stage’inud, antakse start lähisekundite jooksul.

3.3 Peale pre-stage’imist on kaasvõistleja suhtes viisakas ära oodata, kuni ka tema on pre-stage’inud ja alles siis lõplikult stageda. Kohene lõplik stage’imine on ebaviisakas ja amatöörlik ning seda peaks kindlasti vältima.

3.4 Stardis olles fikseeri kindlalt oma sõiduk paigale; kui enne starti vajud kasvõi kogemata üle stardijoone, siis see tähendab automaatselt punast tuld. Eliminatoris tähendab punane tuli automaatselt kaotust.

3.5 Kui sul tekkib kahtlus oma stardi korrektsuses või sa näed enda ja/või kaasvõistleja fooris punast tuld, siis alusta kindlasti sõitu ning sõida rada lõpuni läbi – aja saad sa kirja ka vaatamata punasele tulele.

4. SÕIT

4.1 Sõida kindlalt oma rajal, mitte kunagi ei tohi väljuda kogu distantsi vältel oma rajalt.

4.2 Kui sõidukiga sõidu ajal midagi juhtub, siis pead sõitma raja lõpuni. Mitte kunagi ei tohi keerata poole raja pealt pealt ära. Vedeliku lekkimise korral peata esimesel võimalusel rahulikult sõiduk ja seiska mootor, jäädes oma sõidurajale.

4.3 Kui auto muutub rajapeal liikumisvõimetuks, siis kutsu abi. Ära hakka ise autot suvalises suunas lükkama.

5. PEALE SÕITU

5.1 Peale sõitu pidurda rahulikult hoog maha, ära tee peale finishit äkkpidurdust.

5.2 Tagasipööramiseks kasuta selleks ettenähtud kohta.

5.3 Tagasipöörde peab sooritama kõigepealt vasaku raja võistleja ning seejärel parema raja võistleja.

5.4 Tagasisõiduteel ära sõida kunagi kiireimini kui 50 km/h. Tagasisõiduteel kihutajaid ootab kohene võistluselt diskvalifitseerimine.

5.5 Kui ükskõik kumb sõiduk on peatunud tehnilisel vms. põhjusel enne tagasipöördeala, ei tohi teine sõiduk siirduda tagasisõiduteele enne, kui on saanud korraldajatelt vastava loa.

5.6 Tagasipöördel ja tagasisõidul kasuta kindlasti suunamärguannet andmaks aegsasti kaasvõistlejale oma kavatsetavatest manöövritest märku.

Võistleja meelespea

1. Igal võistlejal on kohustuslik omada EMV-punktiarvestuses kahte litsentsi. Üks litsents on VÕISTLEJALITSENTS, mille saab Eesti Autospordi Liidust või Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioonist (kogu hooajaks). Ühekordse litsentsi saab osta enne konkreetset võistlust. Teine litsents on REGISTREERIJALITSENTS, mille annab võistlejale tema klubi /organisatsioon, kuhu võistleja kuulub ja mille liige ta on.  Ainult mõlema litsentsi olemasolul peetakse EMV-võistluste arvestust. Juhul kui võistlejal puudub registreerijalitsents, ei lähe hooaja lõpus võistleja EMV-punkti arvestusse. Lisainfot litsentsidest!

2.  Iga võistluse eel on kohustuslik läbida „check in” ja registreerida ennast konkreetsele võistlusele. Check in’is kontrollitakse võistleja: 1) registeeritud andmete õigsust ja korrektsust; 2) litsentside olemasolu; 3) juhiluba; 4) sõiduki dokumente; 5) volitust, juhul kui sõitja ei ole võistlussõiduki omanik ega haldaja; 6) osalustasu maksmist,  ja jagatakse välja võistlusel osalemiseks kõik vajalik materjal. Ainult check in’ist läbinud võistlejad kantakse konkreetse võistluse protokolli.

3. Tehnilise komisjoni läbinud võistlussõidukite vastav märgistus jääb võistlusautole kogu hooajaks. Hooaja vältel teostatakse tehnilist ülevaatust pistelist. Iga võistlusauto tehniline muudatus, ilma tehnilise komisjoni liiget teavitamata, võib kaasa tuua kohese võistlussõiduki diskvalifitseerimise võistluselt.
NB! Juhul kui tehnilise läbinud sõiduki tähistus eemaldatakse vm põhjusel kaob võistlussõidukilt, on vajalik sellest teavitada tehnilise komisjoni liiget.

4. Võistlusnumbrid väljastatakse võistlejatele eelmise hooaja tulemuste põhjal. Võistlusnumbri määrab võistluste sekretariaat ning väljastab tehnilise komisjoni liige, pärast sõiduki tehnilise ülevaatuse läbiviimist.
Võistlusnumber jääb võistlussõidukile kogu hooajaks.  Võistluse ajal muude võistluste võistlusnumbrid peavad olema kaetud!
Juhul kui on plaanis võistlusnumber pärast võistlust sõidukilt eemaldada, siis tuleb sellest teavitada võistluste sekretariaati või tehnilist komisjoni liiget.  Ilma võistlusnumbrita võistlussõidukeid starti ei lubata.