29/09/2022

Estonian Drag Racing Association

Drag Racing – sports that takes more than one ball …

Üldjuhendi näidis

Kiirendusvõistluse korraldamise juhend (NÄIDIS)
EAL võistluse reg nr:
Raja litsents nr:
Alakomitee märge:

1. Võistluse andmed

1.1 Võistluse nimetus:
1.2 Võistluse statuut: rahvuslik, rahvusvaheline (RV), Eesti Meistrivõistluste (?) etapp, klubi(de)vaheline võistlus, muu määratlus.
1.3 Võistluse toimumise koht:

1.4 Võistluse toimumise aeg:

1.5 Võistluse ajakava /NÄIDIS:

(nädalapäev, kuupäev, aasta)
00.00-00.00 CHECK IN – võistlejate akrediteerimine (kõik võistlusklassid), registreerimine Streetman klassi, dokumentide kontroll (litsentsid jm) / mootorsõidukite tehniline ülevaatus/ võistlusnumbrite väljastamine, protokolli kinnitamine.
NB! Klassi „Outlaw“ võistluseelne tehniline ülevaatus võib toimuda võistleja ja võistlusauto boksis!
00.00-00.00 – rada avatud treeningsõitudeks
00.00-00.00 – pit silence

(nädalapäev, kuupäev, aasta)
00.00 – 00.00 registreerimine Streetman klassi
00.00 – 00.00 rada avatud -treeningud
00.00 – 00.00 võistlejate koosolek
00.00 – 00.00 ajasõidud
00.00 – 00.00 finaalsõitude ettevalmistus
00.00 – 00.00 eliminaatorid / finaalid
00.00 autasustamine

NB! Võistlejatel koosolekust osavõtt kohustuslik!

1.6 Korraldajal või võistluse peakohtunikul on õigus põhjendatult ajakava muuta.

2. Võistluse korraldamine ja juhtimine

2.1 Võistluse korraldab:
Võistluse peakorraldaja andmed:
2.2 Võistlus peetakse vastavalt Eesti Autospordi Liit (EAL) Võistlusmäärustikele ja käesoleva juhendi alusel, kooskõlas FIA Spordikoodeksiga.
2.3 Võistlus viiakse läbi vastavalt käesolevale juhendile, kõikidele Eesti kiirendusvõistluste tehnilistele tingimustele, üldlevinud heade käitumise tavadele ja kiirendusvõistlusel käitumise kodukorrale, kõikidele Dragrace tehnistele reeglitele, Bracket-klassi reeglitelejm kehtestatud reeglitele, mis asuvad: http://www.bhra.ee/infomaterjalid/ all.
2.4 Võistlust juhib Kiirendusvõistluste Alakomitee poolt kinnitatud ametnikud, kohtunikud ja žürii.
2.5 Ametlikud Isikud:
Žürii liikmed:
Võistluste juht/Peakohtunik (märkida ära kohtunikulitsentsi number):
Võistluste sekretariaat -sekretariaadi ülem:
Tehniline komisjon – komisjoni esimees(märkida ära kohtunikulitsentsi number):
Peaajamõõtja:
Starter (märkida ära kohtunikulitsentsi number):
Pre-starter:
Rajakohtunike ülem ja rajakohtunikud:
Line-up kohtunike ülem:
Finišikohtunik:

Kasutatav ajamõõdusüsteem:

3. Osavõtjad, võistlusautod ja võistlusklassid

3.1. Võistlusest võib osa võtta vastava kategooria kehtivat juhiluba omav isik. Võistleja peab tundma kõiki võistlusreegleid ja neid aktsepteerima. Võistleja peab tundma võistluse kodukorda ja täitma võistluse siseeeskirju.
3.2 Iga võistleja tohib osaleda ühe sõidukiga vaid ühes võistlusklassis.
3.3 Sportsman ET (SET), Pro ET (PET), Street Modified (ST/MOD), Super Comp (SC) ja Outlaw (OL) klassides nõutav EAL`i sõitjalitsents. Street Bike (SB) ja Pro Bike (PB) klassides nõutav EMF sõitjalitsents.
3.4. Street A (ST/A) ja Street B (ST/B) klassides on nõutav EAL Kiirenduse rahvaspordikaart.
3.5 Kõikidel p. 3.3 nimetatud klassides võistlejatele on nõutav registreerijalitsents.
3.6 Võimalik on osta ühekordne sõitjalitsents – EAL sõitjalitsents hinnaga …. EUR, EAL kiirenduse rahvaspordikaart innaga …. EUR ja EMF sõitjalitsents hinnaga …. EUR. Ühekordse litsentsi eest tasutakse kohapeal, enne tehnilise komisjoni ülevaatuse algust, akrediteerimise käigus.
3.7 Juhul kui võistleja ei oma EAL hooaja litsentsi, siis osalejatasu (registreerimistasu) ei vabastada teda ühekordse litsentsi tasust.
3.8 Kasutada võib kõiki Riiklikus Autoregistrikeskuses või välisriigi vastavas registris arvel olevaid M1 kategooria sõidukeid, mis vastavad käesolevate reeglite nõuetele.
3.9 Punkt 3.8 ei kehti klassidele „Super Comp“, „Outlaw“ ja „Pro Bike“.
3.10 Võistlusest osavõtja on kohustatud nõudmisel esitama check in’is ja/või sõiduki võistluseelse ülevaatuse käigus – auto tehnilise passi, juhiloa, sõitjalitsentsi, registreerijalitsentsi. Vajadusel väljavõtte võistluse osalustasu maksmise kohta, volituse sõiduki kasutamise kohta juhul kui võistlussõiduk ei kuulu võistlejale või ei ole ta sõiduki tehnilises passis kasutaja.
3.11 Ilma juhiloata starti ei pääse.
3.12 Kõik esmakordselt EMV või Eesti kiirenduse karikasarjas sõitvad võistlejad, võistlejad, kes vahetavad oma senise võistlusklassi kõrgema vastu või pole EMV sarjas võistelnud rohkem, kui 5 aastat, on kohustatud läbima ühekordse atesteerimise.

Atesteerimise kord ja protseduurireeglid: (siia lisandub lähiajal link viitega reeglitele)

3.12 Võistlusklassid
3.12.1 Autod – EMV-arvestus

– Sportsman ET. Bracket klass autodele. Mootori töömahu piirangud puuduvad, ajalimiit on 12.000 (7,500) sek. ja aeglasemad autod. Klassi tähis SET
– Pro ET.  Bracket klass autodele. Mootori töömahu piirangud puuduvad, ajalimiit on 09.000-11.999 (5.80 – 7.50 )
– Street Modified. Autode indeksklass, ilma mootori piiranguta. Kiireim ajaindeks 10,000 sek. Klassi tähis ST/MOD. (6.400)
– Super Comp. Heads-up klass autodele. Mootori töömahud puuduvad. Kiirem ajaindeks 8.900 (5,70) sek. Klassi tähis SC.
–  Outlaw. „Backhalfitud“ kereautod ja toruraamil autod ilma mootori piiranguta. Kiirem ajaindeks 7,500 (4,500) sek. Klassi tähis OL.
3.12.2 Mootorrattad – EMV-arvestus

– Street Bike – Heads-up klass mootorratastele. Modifitseerimine piiratud. Klassi tähis SB
– Pro Bike – Heads-up klass mootorrtastele. Modifitseerimine lubatud. Klassi tähis PB

3.12.3 Autod – Eesti kiirenduse karikasarja arvestus

– Street A. Indeksklass tänavasõiduautodele. Ilma mootori ja veoskeemi piiranguta autod, mis ei sõida kiiremini, kui 13.500 (8,50) sek. Klassi tähis ST/A.
– Street B. Indeksklass tänavasõiduautodele. Ilma mootori ja veoskeemi piiranguta autod, mis ei sõida kiiremini, kui 11.500 (7,300) sek. Klassi tähis ST/B.

3.13 Lisainfo ja lisamaterjalid

3.13.1 Kiirendusvõistluste tehnilised reeglid (võistlusautode klasside piirangud, reeglid, tehnilised nõuded jm kirjed)
3.13.2 Lisatingimused Street A ja Street B klassidele

– Street A klassis on lubatud osaleda vaid sõidukiga, mis ei sõida kiiremini kui 13,500 sek.
– Street B klassis on lubatud osaleda vaid sõidukiga, mis ei sõida kiiremini kui 11,500 sek.
– Sisepõlemismootori korral on lubatud kasutada vaid jaevõrgus müüdavaid kütuseid.
– Keelatud on kõik taimerid, mis mõjutavad gaasipedaali või käiguvahetust. Lubatud on nn. „throttle stop“ ja „delay box’i“ kasutamine.
– Lubatud on kasutada vaid standardset kütusepaaki
– Summutussüsteem peab sisaldama vähemalt ühte summutavat elementi (näiteks resonaator)
– Street A klassis tänavalegaalsete slikkrehvide kasutamine on keelatud. Street B klassis tänavalegaalsete slikkrehvide kasutamine on lubatud.
3.13.3 Mootorratta tehnilised reeglid
3.13.4 SET ja PET klassi reeglid ja Bracket reeglid mootorratastele
3.13.5 Litsentsiinfo autodele ja mootorratastele, Võistleja meelespea.
3.13.6  FIA reeglid

4. Võistlusele registreerimine

4.1. Võistlusel osalemiseks peab iga võistleja täitma registreerimisvormi (võistlemise avaldus) ning tasuma osalemistasu.
4.2 Eelregistreerimine toimub e-meili / interneti teel:
4.3 Eelregistreerimine lõpeb: (kuupäev, kellaaeg)

4.4 Kohapealne registreerimine toimub: …………………………….. kl 00.00- 00.00
või
4.4 Võistluse paigas kohapeal registreerimist ei toimu.

4.5 Osalemistasud
4.5.1 Osalemistasu on …. EUR.
4.5.2 Osalemistasu … liikmetele on … EUR.
4.5.3 Osalemistasu Eesti kiirenduse karikasarja klassides on … EUR.
4.6 Osalemistasu maksmine toimub:
4.7 Osalemistasu EMV-klasside võistlejatele sisaldab võistleja, võistlussõiduki, saateauto ja .. inimese (sealhulgas võistleja mehhaanikud) pääsu võistluspaika.
4.8 Kõik võistleja mehhaanikud peavad olema eelnevalt registreeritud. Stardialasse pääsevad vaid registreeritud mehhaanikud.
4.9 Osalemistasu Street A ja Street B klassis sisaldab võistleja, võistlussõiduki ja .. inimese pääsu võistluspaika.
4.10 Registreerimiseks vajalikud andmed: võistlussõiduki omaniku ees-ja perekonnanimi, isikuandmed, litsentsi-andmed, võistlussõiduki andmed (mark ja mudel, valmistamisaasta, mootori töömaht ja võimsus vm nõutud andmed), mehhaanikute nimed ja andmed.

5. Võistluse läbiviimise kord

5.1 Võistlusdistantsi pikkus on ¼ miili, ehk 402,33 meetrit.
5.2 Võistlus koosneb ajasõitudest ja finaalsõitudest ehk eliminaatorist. Võistlejad paigutatakse eliminaatorisse ajasõitude tulemuste põhjal. Eliminaatoris osalevate võistlejate arvu otsustab võistluste peakohtunik ja korraldaja vastavalt klassi võistlejate arvukusele.
5.2.1 Eliminaatoriskeemid klassid lõikes:

– EMV sari
SET –  FIA ET, Handicap & Sportsman
PET –  FIA ET, Handicap & Sportsman
ST/MOD – FIA ET, Handicap & Sportsman
SC –  FIA ET, Handicap & Sportsman
OL – FIA Progressive
SB – FIA ET, Handicap & Sportsman
PB – FIA Progressive

– Eesti kiirenduse karikasari
ST/A – FIA ET, Handicap & Sportsman
ST/B – FIA ET, Handicap & Sportsman

Eliminaatori skeemid: http://www.fia.com/sites/default/files/regulation/file/ladder_ET_Sport.pdf
http://www.fia.com/sites/default/files/regulation/file/ladder_Pro.pdf

5.3 Juhul kui võistleja ei ilmu õigeaegselt stardijoonele loetakse ta kaotajaks. Vastane peab sõitma soolosõidu, kuid läheb edasi järgmisesse ringi ka juhul, kui ta teeb valestardi.
5.4 Burnout on lubatud ainult selleks ettenähtud kohas stardialal ja vaid siis kui Starter on andnud vastava loa.
5.5 Joonele asetumine (stagemine) on lubatud vaid Starteri märguande peale. Juhul kui stagemine ebaõnnestub ehk auto liigub üle stardijoone tuleb tagurdada tagasi üle stage ja pre-stage joone ning alustada otsast peale.

5.6 Sõiduki võistluseelne ülevaatus:

5.6.1 Sõiduki ülevaatus toimub selleks määratud ajal ja kohas, kas võistluse paigas või enne võistlust, vastavalt määratud kuupäevadele ja kohale. Võistleja kohustus on sõiduki õigeaegne toimetamine ülevaatuse kohta.
5.6.2 Tehnilise komisjoni läbinud võistlussõidukite vastav märgistus jääb võistlusautole kogu hooajaks. Hooaja vältel teostatakse tehnilist ülevaatust pistelist. Juhul kui tehnilise läbinud sõiduki tähistus eemaldatakse vm põhjusel kaob võistlussõidukilt, on vajalik sellest teavitada tehnilise komisjoni liiget.
5.6.3 Juhul kui peale ülevaatuse läbimist teostatakse sõiduki juures muudatusi, mille tagajärjel sõiduk ei vasta enam käesolevate reeglite nõuetele, võistleja diskvalifitseeritakse.
5.7 Kui võistlussõiduk sõidab kiiremini tema võistlusklassile määratud kiirusindeksist, siis ajasõitudes ei lähe antud sõit eliminaatorite koostamisel arvesse ja eliminaatorsõidus loetakse antud sõidus (rohkem) kiirusindeksi ületanud võistleja kaotajaks. Alates järgmisest võistlusest tuleb võistelda uuele indeksile vastavas klassis.
5.8 Kui võistlussõiduk sõidab kiiremini konkreetselt antud sõidukile määratud kiirusindeksist (kuid mitte kiiremini tema võistlusklassile määratud kiirusindeksist), siis järgmiseks võistluseks tuleb sõiduk  viia vastavusse uuele kiirusindeksile kehtivate turvanõuetega.
5.9 Erandina võib jätkata võistlemist samas klassis või ilma sõidukit uutele turvanõuetega vastavusse viimata, kui sõidukile on tehtud tehnilisi muudatusi, mis muudavad ta aeglasemaks. Vastavad tehnilised muudatused tuleb kindlasti eelnevalt kooskõlastada tehnilises komisjonis.
5.10 Iga võistluse eel on kohustuslik läbida „check in” ja registreerida ennast konkreetsele võistlusele. Check in’is kontrollitakse võistleja dokumente, jagatakse välja võistlusel osalemiseks kõik vajalik materjal ning kantakse võistleja võistluse protokolli. Ainult check in’i ja tehnilise ülevaatuse läbinud võistlejad kantakse konkreetse võistluse protokolli.
5.11 Ilma võistlusnumbrita võistlussõidukeid starti ei lubata.
5.12 Meeskonnal on kohustus eemaldada võistlussõiduki pidurdusvarju turvasplint enne burnouti.

6. Karistused

6.1 Võistleja kuulub karistamisele alljärgnevatel juhtudel:
6.1.1 Võistleja eirab ja ei täida võistluse juhendis olevaid nõudeid.
6.1.2 Peale ülevaatuse läbimist teostatakse sõiduki juures muudatusi, mille tagajärjel sõiduk ei vasta enam nõuetele.
6.1.3Võistleja riietus ja varustus ei vasta ohutusnõuetele.
6.1.4 Sõiduk ei vasta ohutusnõuetele või on sõitnud välja kiirema aja, kui tema turvavarustus võimaldab.
6.1.5 Burnout väljaspool selleks ettenähtud ala.
6.1.6 Auto mootori käivitamine/soojendamine/reguleerimine ilma, et keegi istub juhikohal.
6.1.7 Võistleja on tarvitanud narkootilisi aineid või alkoholi. Lubatud piirmäär on 0,0 promilli.
6.1.8 Võistleja lülitab automaatkastiga autol sisse vabakäigu stagemisel enne starti ja peale pre-stage joone ületamist.
6.1.9 Väljaspool võistlusrada kehtestatud kiiruspiirangutest mittekinnipidamine.
6.1.10 Kiirendusrajal vastupidises suunas sõitmine.
6.1.11 Ebasportlik käitumine ja/või ohuolukorra tekitamine.
6.1.12 Juhul kui võistleja ületab raja keskjoone ja peale seda juht jätkab kiirendamist (ei lase gaasi järele) ning seejärel tekitab kahjustusi ajavõtusüsteemile või kui võistleja tekitab kahjustusi ajavõtusüsteemile rohkem kui korra ühe võistluse käigus või on tuvastatav tema süülisus kahju tekitamisel, kuulub tekitatud kahju hüvitamisele. Iga purustatud anduri maksumus on 320 EUR.
6.1.13 Juhul kui võistlusmasinast valgub rajale õli, ning autol puudub mootori alune õlipüüdmismatt, või jahutus- või pidurivedelikku, rohkem kui üks kord võistluse jooksul, on võistleja kohustatud maksma trahvi 160 EUR.
6.1.14 Juhul kui võistleja keerab nitrogaasi pudeli kraani lahti enne kui lubatud.
6.1.15 Võistleja eirab kohtunike või ametlike isikute märkusi ja hoiatusi.

6.2 Võistleja langeb eliminaatorist välja, kuid jääb lõpp-protokolli selleks hetkeks saavutatud tulemusega alljärgnevatel juhtudel:

6.2.1 Hilinemine stardialale.
6.2.2 Ei ole võimeline startima, mootor ei käivitu, muu tehniline rike.
6.2.3 Valestart, süttib foori punane tuli. Juhul, kui mõlemad võistlejad teevad valestardi, vähem varastanu võidab.
6.2.4 Sõit üle rajale märgitud kesk- või äärejoone või kujutletava keskjoone ületamine ja rajalt väljasõit. Erandiks on ohtliku takistuse vältimine, sellisel juhul antakse kordusstart.
6.3 Muud tingimused:

6.3.1 Alkoholi tarbivad, alkoholijoobes või narkojoobes võistlejad ja nende meeskonnaliikmed (mehaanikud, muud abilised) ei tohi võistlusalal viibida ja peavad kohtuniku või korraldaja esimesel nõudmisel võistlusalalt (k.a. boksiala) lahkuma.
6.3.2 Kõik võistlejad on kohustatud kogu võistluse vältel järgima kodukorda ning üldlevinud hea käitumise tavasid.
6.3.3 Võistlejad ja nende meeskonnaliikmed (mehaanikud, muud abilised) tohivad stardialal viibida vaid vahetult stardile eelnenud ajal ja/või stardi sooritamise momendil kuni stardi lõppemiseni. Kui seisab mittevajalikul ajal stardialas ja segab võistluste kulgu, siis karistatakse sõitjat (võistlejat), kellega konkreetne „mehhaanik“ kaasas on. Esimene kord on hoiatus ja teine kord rahaline karistus.
6.4 Karistus võib olla:
6.4.1 Hoiatus.
6.4.2 Rahaline karistus, summas 35, 65, 160 või 320 EUR.
6.4.3 Kohene diskvalifitseerimine.
6.4.4 Võistluskeeld, sõitjalitsentsi peatamine
6.4.4 Muu karistus, mis on määratud käesoleva juhendi punktis.
6.5 Otsuse võistleja karistamiseks teeb võistluse Peakohtunik, kinnitab Peakohtunik või žürii, vajadusel Kiirendusvõistluste Alakomitee, EAL juhatus.
6.6 Karistuse määrab Peakohtunik, kinnitab žürii ja karistuse määr sõltub rikkumise iseloomust ja juhtumi tagajärgedest.

7. Tulemuste arvestamine

7.1 Võistluse tulemused arvestatakse vastavalt sõidukiklassides toimunud eliminaatori tulemustele. Võistluse tulemused tunnistatakse ametlikeks 15 minutit peale võistluse tulemuste avaldamist teadetetahvlil või viimase protesti lahendamist. Juhul, kui võistlus seiskub enne eliminaatorite lõppu, arvestatakse tulemused vastavalt ajasõitudes saavutatud parimatele aegadele.
7.2 Tulemuste arvestamine EMV-võistlustel: http://www.bhra.ee/infomaterjalid/eesti_meistriv%C3%B5istluste_punktiarvestus/
8. Protestid
8.1 Protestiaeg on 15 minutit peale eelsõitude või eliminaatori tulemuste avaldamist.
8.2 Protesti esitamiseks tasub võistleja protestiaja jooksul protestimaksu ja esitab protesti kirjalikul kujul peakohtunikule.
8.3 Protestid lahendatakse võistluste žürii ja võistluse peakohtuniku poolt.
8.4 Protestimaks on 65 EUR. Sõiduki tehnilise korra kohta esitatava protesti maks on 320 EUR
8.5 Proteste peakohtuniku tegevuse kohta võib Kiirendusvõistluste Alakomiteele esitada 3 päeva jooksul peale võistluse toimumist. Protesti(de)ga Peakohtuniku vastu/kohta ei kaasne toimunud võistluse tulemuste muutmist.

9. Autasustamine

9.1. Võistluse iga masinaklassi kahte paremat võistlejat autasustatakse karika ja diplomiga
9.2. Sponsoritel on õigus välja panna eriauhindu.

10. Võistluse üldtingimused

10.1 Võistlejate ja registreerijate koosolekust osavõtmine on kohustuslik.
10.2 Kõik tekkinud küsimused ja probleemid, mis juhendis ja tehnilistes tingimustes või mujal reeglites pole kirjeldatud lahendab võitluse žürii või Peakohtunik kohapeal, võistlejat soosides.
10.3 Võistlusest osa võtta soovivate võistlejate arv ei ole piiratud.
10.4 Võistlustrassi läbimisel peab sõidukis viibima ainult juht. Teistel isikutel sõidukis viibimine keelatud.
10.5 Ilma kaitsekiivrita starti ei lubata.
10.6 Võistluskäigus on võistlusauto hooldamine, remont ja tankimine lubatud ainult temale ettenähtud boksis.
10.7 Võistleja, kes ei viibi stardikoridori kutsumise hetkel temale ettenähtud boksis, kõrvaldatakse võistlustelt.
10.8 Võistleja peab järgima võistluse kodukorda, täitma reegleid ja kohtunike korraldusi.
10.9 FIA, EAL, EMF ja võistluse korraldaja ei vastuta võimalike avariide/õnnetuste ja nende tagajärgede eest. Registreeritud võistlusel litsentsi omavate võistlejate poolt tekitatud õnnetuste ja võimalike avariide tagajärjel tekkinud kahjud korvab kindlustus.
10.10 Litsentsita sõitja eest vastutab võistluse korraldaja, juhul kui litsentsita sõitja põhjustas võimaliku avarii/õnnetuste.
10.11 Võistleja on kohustatud võimaldama EAL, Kiirendusvõistluste Alakomitee või korraldaja poolt autodel esindada oma reklaame, vastavalt rahvusvahelistele võistlusmäärustele.

11. Sissepääs võistlusalale

11.1. Sõidukite sissepääs
11.1.1. Alale pääsevad kõik võistlusele registreerunud võistlusmasinad.
11.1.2. Alale pääseb üks võistlusmasina hooldeauto vastava registreerimisnumbril põhineva loa alusel.

11.1.3. Muude sõidukite sissepääs territooriumile on keelatud
või
11.1.3 Muude sõidukite sissepääs territooriumile on tasuline … EUR, mis tasutakse kohapeal.

11.2. Isikute sissepääs
11.2.1. Tasuta pääsevad alale kõik registreerunud ja osalemistasu tasunud võistlejad ja mehhaanikud (vt p. 4.7, 4.9)
11.2.2. Vajadusel võib korraldaja nõuda isikut tõendavat dokumenti.
11.3 Stardialale ja võistlusrajale (stardikaare alt algav ala) sissepääs on lubatud vaid starti mineval võistlusautol, võistlejal ning ametlikult registreeritud mehhaanikutel. Stardialas kõrvaliste isikute viibimine on rangelt keelatud! Võistlejaga seotud kõrvaliste isikute stardialas viibimine võib võistlejale kaasa tuua karistuse.
11.4 Alale pääsevad kõik EAL Alakomiteede liikmed, EAL, EMF ja FIA litsentseeritud kohtunikud, vastava pildiga dokumendi ettenäitamisel.

12. Võistluste üldküsimused
12.1. Korraldajad tagavad võistluspaigas tasulise toitlustamise.
12.2 Korraldajad tagavad võistluspaigas võistlejatele eraldi, tasuta WC kasutamise, vee ja stardirajal burnout vee kasutamise

12.3 Teadetetahvel
12.3.1 Ametlik teadetetahvel asub:
12.3.2 Teadetetahvlil avaldatakse kogu ametlik teave: täpne ajakava, bülletäänid, esialgsed tulemused jms.