29/09/2022

Estonian Drag Racing Association

Drag Racing – sports that takes more than one ball …

RWYB reeglid

Lühend RWYB tuleneb inglise keelsest väljendist Run What Ya Brung (Sõida sellega, millega
kohale tulid). RWYB on lihtsustatud võimalus inimesel tulla rajale kasvõi oma igapäevaautoga,
ennast proovile panna ja turvalises ning kontrollitud keskkonnas välja elada. Nagu ütleb ka nimi,
saab rajale enamvähem igasuguse liikumisvahendiga, mille juht ja masin ise vastavad allpool
kirjeldatud lihtsatele turvareeglitele. RWYB ei oma mingisugust võistluslikku iseloomu.
Sõidetakse paarikaupa või soolosõitudena. Iga võistleja tulemus mõõdetakse ja
dokumenteeritakse, aga ametlikku paremusjärjestust ei koostata. RWYB päevi või samanimelisi
klasse muude võistluste sees võib kasutada võimalusena testida oma võistlusautot. Ka on see
formaat sobilik klubisisesteks kogunemisteks.

Kehtivad autode tehnilised reeglid leiad siit: RWYB