29/09/2022

Estonian Drag Racing Association

Drag Racing – sports that takes more than one ball …

Reeglid

Kõik Eestis kehtivad kiirendusvõistluste ja lõppkiirusvõistluste reeglid on kinnitanud EAL (Eesti Autospordi Liit) Kiirendusvõistluste Alakomitee.