29/09/2022

Estonian Drag Racing Association

Drag Racing – sports that takes more than one ball …

Juunior Bracket reeglid

Juunior Bracket reeglid 
(kehtivad alates 01.01.2014)

Juunior Bracketile kehtivad üldised Bracket-klassi reeglid, mis ei lähe vastuollu alljärgnevate reeglite ja piirangutega.

Juunior Bracket klassile kehtivad piirangud ja reeglid:

1. Võistlusdistantsi pikkus on 1/8 miili (201,18m)

2. Kasutatakse FIA „ET handicap and Sportsman“ tüüpi eliminaatoritabelit.

3. Klassi tähis on „J/BR“

4. Kasutatakse stardifoori 0.500sek. „Sportsman“ reziimi

5. Juunior Bracket klassi vanusepiirang on 12 kuni 17 eluaastat (sünniaasta alusel).

6. Juunior Bracket klassis võib noorvõistleja startida EAL Kiriendusvõistluste Alakomitee eriloal järgmistel tingimustel:

– EAL noortelitsentsi olemasolu (saab Eesti Autospordi Liidust);
– Võidusõitja lapsevanema või hooldaja kirjalik nõusolek.
– Võidusõitja on edukalt läbinud Eesti kiirendusvõistleja atesteerimisprotseduuri

7. Võistlejale litsentsi ja/või võistlusloa väljastamisel võidakse arvestada järgmist:
– noorvõistleja kasvu ja varasemat kogemust;
– auto võidakse üle vaadata koos noorvõistlejaga juhitoolis;
– vajadusel võib olla nõutud homologeeritud juuniorite iste;
– kehtiv EAL võistlusauto kaart (vt. ka punkt 11);
– võistlusautol peab olema võistluste tehniline ülevaatus.

8. Eliminaator sõidetakse dial-in’ide vahemikus 9,80 ja 13,60 sek.

9. Kui sõiduk kulgeb kiiremini, kui 9,80 sek., siis võistleja diskvalifitseeritakse ja
eemaldatakse võistlustelt.

10. Kui võistleja on aeglasem kui 13,50 sek., siis ta kvalifitseerub eliminaatorisse (eliminaatori
dial-in ei tohi olla suurem kui 13,60 sek.)

11. Võistlussõiduk peab olema tänavalegaalne. Peab olema arvel, tehtud riiklik tehniline
ülevaatus. Sõidukil peab olema kehtiv liikluskindlustus. Välja arvatud autod, millel on EAL auto kaart.

12. Võistlusauto Kubatuur max. 2000 cm3.

13. Võistlusautole kehtivad kõik Dragrace tehnilised reeglid