29/09/2022

Estonian Drag Racing Association

Drag Racing – sports that takes more than one ball …

EDRA

Estonian Drag Racing Association

Aasta siis oli 2010, kui kolmel kiirendusega lähedalt seotud mehel tekkis idee ja vajadus, tolleaegse iseehitatud ajamõõdusüsteemi turundamise tarbeks luua registreeritud organisatsioon (Estonian Drag Racing Association MTÜ). Asutajaliikmeteks Kristjan Veedler, Kaarel Oras ja Rauno Linnamäe.

Tänaseks on kolme mehe eralõbust saanud Baltikumis ja Skandinaavias korralik organisatsioon, mis tegeleb kiirendusspordi korraldamise, arendamise ja propageerimisega. Meie põhieesmärgiks on olla vahelüliks võistlejate, korraldajate, kiirendusvõistluste alakomitee ja pealtvaatajate vahel ning meie käest on võimalik rentida ka kiirendusvõistlustele ajavõtusüsteemi ja meeskonda.

Meie meeskonnas tegutsevad rahvusvahelise kiirendusspordi kogemusega inimesed, kes on  aastaid korraldanud ja läbiviinud kiirendusvõistluseid Eestis, töötanud käsikäes kohtunikena FIA Euroopa- ja Soome meistrivõistlustel. Enamik meie korraldusmeeskonna liikmetest omab ametlikke kohtunikulitsentse.

Võistlejate arvukuse poolest võib Eesti suurimaks rahvusvaheliseks kiirendusvõistluseks pidada juulis toimuvat EDRA Nationals’i.