29/09/2022

Estonian Drag Racing Association

Drag Racing – sports that takes more than one ball …

Bracket klassi reeglid mootorratastele

1. Ajasõitude paremusjärjestus määratakse reaktsiooniaegade põhjal. Aja 0.000 sek või sellele lähima aja saavutanu on esimene, temast aeglasem teine jne.

2. Eliminaatoris starditakse paarikaupa ja kummagi võistleja „dial-in’ide“ vahe määrab nende omavahelise „handycap’i“.

3. Võistleja „dial-in“ on 10.000 kuni 13.000 sek. piirides vabalt valitav.

4. Kui sõiduk saavutab kiiremema aja kui 10.000 sek, siis ta diskvalifitseeritakse antud võistluselt.

5. Kui eliminaatoris sõidavad mõlemad võistlejad omale määratud „dial-in’idest“ aeglasemalt, siis pääseb edasi esimesena finišeerunud võistleja.

6. Kui üks võistlejatest sõidab oma valitud „dial-in’ist“ kiiremini, on ta kaotanud.

7. Kui mõlemad võistlejad sõidavad oma valitud „dial-in’idest“ kiiremini täpselt sama aja võrra, siis pääseb edasi esimesena finišeerunud võistleja..

8. Kui mõlemad võistlejad sõidavad oma valitud „dial-in’idest“ kiiremini, siis pääseb edasi oma valitud „dial-in’ile“ lähemale sõitnud võistleja.

9. Kui üks võistlejatest teeb valestardi ja teine sõidab oma valitud „dial-in’ist“ kiiremini, siis pääseb edasi „dial-in’ist“ kiiremini sõitnud võistleja.

10. Kui mõlemad võistlejad teevad valestardi, siis pääseb edasi võistleja, kelle reaktsiooniaeg on lähemal 0.000 sek’ile.

11. Stardis tuleb ära oodata kõigepealt mõlema võistleja „pre-stage’mine“, peale mida tohib alles „stageda“. Kui üks võistleja on juba „stage’nud“, siis on teisel võistlejal „stage’miseks“ aega 30 sek.

12. Bracket klassi sõidukile kehtivad kõik Dragrace mootorratta tehnilised reeglid.


Lisanõuded ja -reeglid Bracket-klassi mootorratastele.
Vastuolude korral üldiste nõuete ja reeglitega, on lisanõuded ülimuslikud.

1. Sisepõlemismootori korral on lubatud kasutada vaid jaevõrgus müüdavaid kütuseid.
2. Keelatud on kõik taimerid ja automaatika mis mõjutavad õhusiibrit/-siibreid või käiguvahetust ilma sõitja vahetu sekkumiseta (automaatne käiguvahetus).
3. Igasuguse ümberehituseta Streetbike klassi reeglitega kooskõlastuses olev ratas, ei pea olema splinditud, kuid eemaldamata peeglid ja klaasist tuled peavad olema teibitud.