29/09/2022

Estonian Drag Racing Association

Drag Racing – sports that takes more than one ball …

Atesteerimise reeglid

Kiirendusvõistleja atesteerimine
Protseduur ja reeglid (kehtivad alates hooajast 2014)

1. Kõikides EMV ning Eesti ametlikes tänavaklasside sarjas esimest korda võistlejatel on kohustus
läbida atesteerimise protseduur. Atesteerimise peavad läbima ka need võistlejad, kes lähevad
madalamast klassist kõrgemasse ning need, kes vahetavad oma võistlusauto keretüüpi.

2. Atesteerimist hindab Atesteerimise komisjon, mis koosneb võistluse peakohtunikust, võistluse žürii
liikmest ning stardikohtunike ülemast.

3. Atesteerimise protseduuri ajal tuleb võistlejal läbida test, mis koosneb erinevatest alaga seotud
küsimustes ning tuleb sooritada erinevaid ülesanded (punkt 7.1 ja 8.1). Ülesannete sooritamiseks
peab kandma vastavat võistlusriietust ning kasutama oma klassi kiirusindeksile vastavat
turvavarustust. Atesteerimise komisjonil on õigus põhjendatult lasta juhil vajalikke ülesandeid
korrata.

4. Atesteerimise käigus täidetakse vastav dokumentatsioon (Võistleja atesteerimise testi dokument).

5. Atesteerimise protsess loetakse läbituks, kui hindav komisjon on veendunud, et juht omab
kontrolli oma tegevuse- ja võistlussõiduki üle, tunneb reegleid ja võistlusprotseduure ning on
vaimselt ja füüsiliselt valmis võistlusest osa võtma. Niisamuti hinnatakse võimet vastutada oma
meeskonna liikmete tegevuse ja tegevusetuse eest. Viimane otsustamisõigus jääb konkreetse
võistluse peakohtunikule, mil atesteerimine teostatakse.

6. Atesteerimise edukat läbimist kinnitab Atesteerimise komisjoni vastav märge, komisjoni liikme ja
võistleja allkiri „Võistleja atesteerimise testi dokumendil“.

7. Autol võistlejate atesteerimine , atesteerimise ülesanded ja atesteerimissõidud.
7.1 Atesteerimise ülesanded:
1) Võistleja ehk võistlussõiduki juht peab kinni seotud silmadega läbima enda võistlussõidukis
orientatsiooni-testi. Selle käigus peab leidma kõik vajalikud lülitid ja kangid, mis seiskavad auto
mootori, käivitavad tulekustutussüsteemi või aitavad peatada liikuva auto;
2) EMV klassides võistleval juhil tuleb sooritada kogu protseduur, koos autost väljumisega, ajaga alla
8 sek;
3) juht peab oskama pakkida komisjoni nähes oma võistlussõiduki pidurdusvari (juhul kui see on autol
olemas või seda nõuavad klassi tehnilised reeglid);
4) juht peab läbima vigadeta stardiprotseduuri ning kiirendama kuni umbes 50 meetrini;
5) juht peab läbima vigadeta stardiprotseduuri ning kiirendama kuni 660 jalani, saavutades tulemuse,
mis on vastava klassi oodatava tulemuse lähedane;
2
6) juht peab läbima vigadeta stardiprotseduuri ning kiirendama kuni finišini, saavutades tulemuse,
mis on vastava klassi oodatava tulemuse lähedane.
7.2 Atesteerimise ülesannete täitmise tingimused:
1) Ülesannete täitmise eelduseks on võistlussõiduk, millel peab olema märge võistluste tehnilise
kontrolli läbimise kohta;
2) sõite tegeval võistlussõidukil peab võistlusnumbri läheduses, silmapaistvas kohas, suur täht “X”;
3) atesteerimise sõite tehakse ainult soolosõitudena. Raja valik on vaba, kuid testi edukaks läbimiseks
peab juht olema teinud vähemalt ühe sõidu mõlemal rajal;
4) atesteerimissõitude aeg on 1h enne kvalifikatsioonisõitude algust. Korraldajal on kohustus see aeg
ajakavas võimaldada. Peakohtuniku loal võib sõite teha ka võistluse ajal, mahutades neid kasside või
võistlusringide vahele.

8. Mootorrattal võistlejate atesteerimine , atesteerimise ülesanded ja atesteerimissõidud.
8.1 Atesteerimise ülesanded:
1) Läbima vigadeta stardiprotseduuri ning kiirendama kuni umbes 50 meetrini;
2) läbima vigadeta stardiprotseduuri ning kiirendama kuni 660 jalani, saavutades tulemuse, mis on
vastava klassi oodatava tulemuse lähedane;
3) läbima vigadeta stardiprotseduuri ning kiirendama kuni finišini, saavutades tulemuse, mis on
vastava klassi oodatava tulemuse lähedane;
8.2 Atesteerimise ülesannete täitmise tingimused:
5) Ülesannete täitmise eelduseks on võistlussõiduk, millel peab olema märge võistluste tehnilise
kontrolli läbimise kohta;
6) sõite tegeval võistlussõidukil peab võistlusnumbri läheduses, silmapaistvas kohas, suur täht “X”;
7) atesteerimise sõite tehakse ainult soolosõitudena. Raja valik on vaba, kuid testi edukaks läbimiseks
peab juht olema teinud vähemalt ühe sõidu mõlemal rajal;
8) atesteerimissõitude aeg on 1h enne kvalifikatsioonisõitude algust. Korraldajal on kohustus see aeg
ajakavas võimaldada. Peakohtuniku loal võib sõite teha ka võistluse ajal, mahutades neid kasside või
võistlusringide vahele.