Sportsman ET ja Pro ET reeglid

Reeglid klassidele Sportsman ET ja Pro ET 2014
(kehtivad alates 01.01.2014)

1. Ajasõitude paremusjärjestus määratakse reaktsiooniaegade põhjal. Aja 0.000 sek või sellele lähima aja saavutanu on esimene, temast aeglasem teine jne.

2. Eliminaatoris starditakse paarikaupa ja kummagi võistleja „dial-in’ide“ vahe määrab nende omavahelise „handycap’i“.

3. Võistleja „dial-in“ klassis Pro ET on 9.000 kuni 11.999 sek piirides vabalt valitav.

3.1. Võistleja „dial-in“ klassis Sportsman ET võib olla 12.000 või aeglasem ning on võistleja poolt vabalt valitav.

4. Kui sõiduk saavutab klassis Sportsman ET kiiremema aja kui 11.999 sek, siis ta diskvalifitseeritakse antud võistluselt.

4.1.  Kui sõiduk saavutab klassis Pro ET kiiremema aja kui 9.000 sek, siis ta diskvalifitseeritakse antud võistluselt.

5. Kui eliminaatoris sõidavad mõlemad võistlejad omale määratud „dial-in’idest“ aeglasemalt, siis pääseb edasi esimesena finišeerunud võistleja.

6. Kui üks võistlejatest sõidab oma valitud „dial-in’ist“ kiiremini, on ta kaotanud.

7. Kui mõlemad võistlejad sõidavad oma valitud „dial-in’idest“ kiiremini täpselt sama aja võrra, siis pääseb edasi esimesena finišeerunud võistleja.

8. Kui mõlemad võistlejad sõidavad oma valitud „dial-in’idest“ kiiremini, siis pääseb edasi oma valitud „dial-in’ile“ lähemale sõitnud võistleja.

9. Kui üks võistlejatest teeb valestardi ja teine sõidab oma valitud „dial-in’ist“ kiiremini, siis pääseb edasi „dial-in’ist“ kiiremini sõitnud võistleja.

10. Kui mõlemad võistlejad teevad valestardi, siis pääseb edasi võistleja, kelle reaktsiooniaeg on lähemal 0.000 sek’ile.

11.Stardis tuleb ära oodata kõigepealt mõlema võistleja „pre-stage’mine“, peale mida tohib alles „stageda“. Kui üks võistleja on juba „stage’nud“, siis on teisel võistlejal „stage’miseks“ aega 30 sek.

12. Sportsman ET ja Pro ET klassi sõidukile kehtivad kõik Dragrace tehnilised reeglid