Kõik Eestis kehtivad kiirendusvõistluste ja lõppkiirusvõistluste reeglid on kinnitanud EAL (Eesti Autospordi Liit) Kiirendusvõistluste Alakomitee.