Estonian Drag Racing Association on organisatsioon, mis tegeleb alates 2010. aastast kiirendusspordi korraldamise, arendamise ja propageerimisega. Meie põhieesmärgiks on olla vahelüliks võistlejate, korraldajate, kiirendusvõistluste alakomitee ja pealtvaatajate vahel. Ka tegeleme kiirendusvõistlustele ajavõtusüsteemi ja meeskonna rentimisega. EDRA loomiseni viis asjaolu, et hetkel puudub Eestis sarnane organisatsioon, mis koondaks kokku Eesti ja muu maailma kiirendusvõistlustega seonduvat infot ning seletaks arusaadavalt ära esimest korda kiirendusega kokku puutuvale isikule kõik vajaliku.

Meie meeskonnas tegutsevad inimesed, kes on kõik aastatepikkuse kiirenduste korraldamise ja läbiviimise kogemusega. Ka on enamikel meie korraldusmeeskonna liikmetel ametlikud kohtunikulitsentsid. Olles töötanud kohtunikena FIA Euroopa meistrivõistluste ning Soome meistrivõistluste juures, omab meie meeskond ka rahvusvahelist kiirendusspordi kogemust.

Igal aastal korraldab EDRA ka suurt rahvusvahelist kiirendusvõistlust EDRA Nationals. Sellest on kujunenud välja juba kenake traditsioon ning üritust võib oma võistlejate arvukuse poolest, üheks Eesti aasta suuremaks kiirendusürituseks pidada.