EDRA Registreerijalitsents

 

Juba teist aastat pakub EDRA klubi võistlejatele ka registreerijalitsentsi.

 

 

 

 

EDRA Registreerijalitsentsi tingimused:

 

* EDRA registreerijalitsentsi hind on 50€ hooaeg (sisaldab klubiga liitumise tasu)

* Kõik Estonian Drag Racing Association MTÜ liikmed on kohustatud kinni pidama juhatuse poolt paika pandud nõuetest ja hea käitumise tavadest.

* Kõikidel EDRA liikmetel on õigus kaasa lüüa ja kaasa rääkida klubi põhikirja järgses tegevuses.

* Kõikidel EDRA klubi võistlejatel on õigus kanda ja kasutada EDRA sümboolikat.

* Soovi korral tegeleb, võistleja võistlustele registreerimisega, klubi.

* Võistlejal on õigus saada klubilt abi ja nõustamist, suhtlemisel alakomitee, EAL-i või muude organisatsioonidega.

* Võistlejal on õigus saada soodustust EDRA poolt korraldatavatel üritustel võisteldes.

* Võistlejal on õigus saada tasuta pealtvaatajapääsmeid EDRA korraldatavatele üritustele.

* Kõik võisteljad, kes kasutavad EDRA registreerijalitsentsi, on kohtustatud esindama klubi igal võimalusel ja kõigile headele tavadele ja käitumisnormidele vastavalt.

* Võistlejal on keelatud osa võtta illegaalsetest ja registreeimata auto- või motospordiüritustest.

* EDRA juhatusel on õigus keelduda võistlejale, klubi registreerijalitsentsi andmisest.

* EDRA juhatusel on õigus põhjendatult peatada, või lõpetada võistleja õigus kasutada klubi registreerijalitsentsi.

* EDRA kohustub vajadusel esindama oma liikmeid Alakomitees, EAL-is ja muudes institutsioonides

* EDRA võtab endale moraalse vastutuse oma sõitjate ja liikmete eest.

 

Kui oled nende tingimustega nõus, loe läbi klubi põhikiri, täida liitumisavaldus ning saada see aadressile kristjan[ät]edra.ee.

 

PÕHIKIRI: http://www.edra.ee/docs/EDRA_p6hikiri.pdf

LIITUMISAVALDUS: http://www.edra.ee/docs/Liitumisavaldus_2013.docx

—————————————–