Atesteerimise reeglid

Kiirendusvõistleja atesteerimine
Protseduur ja reeglid (kehtivad alates hooajast 2014)

 

1. Kõikides EMV ning Eesti ametlikes tänavaklasside sarjas esimest korda võistlejatel on kohustus
läbida atesteerimise protseduur. Atesteerimise peavad läbima ka need võistlejad, kes lähevad
madalamast klassist kõrgemasse ning need, kes vahetavad oma võistlusauto keretüüpi.
2. Atesteerimist hindab Atesteerimise komisjon, mis koosneb võistluse peakohtunikust, võistluse
zürii liikmest ning stardikohtunike ülemast.
3. Atesteerimise protseduuri ajal tuleb võistlejal läbida test, mis koosneb erinevatest alaga seotud
küsimustes ning tuleb sooritada erinevaid ülesanded (punkt 7.1 ja 8.1). Ülesannete sooritamiseks peab kandma vastavat võistlusriietust ning kasutama oma klassi kiirusindeksile vastavat
turvavarustust. Atesteerimise komisjonil on õigus põhjendatult lasta juhil vajalikke ülesandeid korrata.
4. Atesteerimise käigus täidetakse vastav dokumentatsioon (Võistleja atesteerimise testi dokument).
5. Atesteerimise protsess loetakse läbituks, kui hindav komisjon on veendunud, et juht omab kontrolli oma tegevuse- ja võistlussõiduki üle, tunneb reegleid ja võistlusprotseduure ning on
vaimselt ja füüsiliselt valmis võistlusest osa võtma. Niisamuti hinnatakse võimet vastutada oma meeskonna liikmete tegevuse ja tegevusetuse eest. Viimane otsustamisõigus jääb konkreetse
võistluse peakohtunikule, mil atesteerimine teostatakse.
6. Atesteerimise edukat läbimist kinnitab Atesteerimise komisjoni vastav märge, komisjoni liikme ja
võistleja allkiri „Võistleja atesteerimise testi dokumendil“.

7. Autol võistlejate atesteerimine , atesteerimise ülesanded ja atesteerimissõidud.

7.1 Atesteerimise ülesanded:
Võistleja ehk võistlussõiduki juht peab kinni seotud silmadega läbima enda
võistlussõidukis orientatsiooni-testi. Selle käigus peab leidma kõik vajalikud lülitid ja
kangid, mis seiskavad auto mootori, käivitavad tulekustutussüsteemi või aitavad
peatada liikuva auto;
EMV klassides võistleval juhil tuleb sooritada kogu protseduur, koos autost
väljumisega, ajaga alla 8 sek;
juht peab oskama pakkida komisjoni nähes oma võistlussõiduki pidurdusvari (juhul
kui see on autol olemas või seda nõuavad klassi tehnilised reeglid);
juht peab läbima vigadeta stardiprotseduuri ning kiirendama kuni umbes 50 meetrini;
juht peab läbima vigadeta stardiprotseduuri ning kiirendama kuni 660 jalani,
saavutades tulemuse, mis on vastava klassi oodatava tulemuse lähedane;
juht peab läbima vigadeta stardiprotseduuri ning kiirendama kuni finišini, saavutades
tulemuse, mis on vastava klassi oodatava tulemuse lähedane.

7.2 Atesteerimise ülesannete täitmise tingimused:
Ülesannete täitmise eelduseks on võistlussõiduk, millel peab olema märge võistluste tehnilise kontrolli läbimise kohta;
sõite tegeval võistlussõidukil peab võistlusnumbri läheduses, silmapaistvas kohas,
suur täht “X”;
atesteerimise sõite tehakse ainult soolosõitudena. Raja valik on vaba, kuid testi
edukaks läbimiseks peab juht olema teinud vähemalt ühe sõidu mõlemal rajal;
atesteerimissõitude aeg on 1h enne kvalifikatsioonisõitude algust. Korraldajal on
kohustus see aeg ajakavas võimaldada. Peakohtuniku loal võib sõite teha ka võistluse
ajal, mahutades neid kasside või võistlusringide vahele.

8. Mootorrattal võistlejate atesteerimine , atesteerimise ülesanded ja atesteerimissõidud.

8.1 Atesteerimise ülesanded:
Läbima vigadeta stardiprotseduuri ning kiirendama kuni umbes 50 meetrini;
läbima vigadeta stardiprotseduuri ning kiirendama kuni 660 jalani, saavutades tulemuse,
mis on vastava klassi oodatava tulemuse lähedane;
läbima vigadeta stardiprotseduuri ning kiirendama kuni finišini, saavutades tulemuse,
mis on vastava klassi oodatava tulemuse lähedane;
8.2 Atesteerimise ülesannete täitmise tingimused:
Ülesannete täitmise eelduseks on võistlussõiduk, millel peab olema märge võistlustetehnilise kontrolli läbimise kohta;
sõite tegeval võistlussõidukil peab võistlusnumbri läheduses, silmapaistvas kohas, suur täht “X”;
 – atesteerimise sõite tehakse ainult soolosõitudena. Raja valik on vaba, kuid testiedukaks läbimiseks peab juht olema teinud vähemalt ühe sõidu mõlemal rajal;
atesteerimissõitude aeg on 1h enne kvalifikatsioonisõitude algust. Korraldajal onkohustus see aeg ajakavas võimaldada. Peakohtuniku loal võib sõite teha ka võistluseajal, mahutades neid kasside või võistlusringide vahele.